ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζοντας τις δυσκολίες των επιχειρηματιών καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσει κανείς το μέλλον της επιχείρησής του, έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα για τον επαγγελματία με ένα πλήθος καλύψεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν την επιχείρησή του.

 

Οι καλύψεις των προγραμμάτων αφορούν :

1. Το ακίνητο και τις βελτιώσεις του

2. Το περιεχόμενο ή/και το εμπόρευμα

3. Τον ίδιο τον επαγγελματία

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζοντας τις δυσκολίες των επιχειρηματιών καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσει κανείς το μέλλον της επιχείρησής του, έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα για τον επαγγελματία με ένα πλήθος καλύψεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν την επιχείρησή του.

 

Οι καλύψεις των προγραμμάτων αφορούν :

1. Το ακίνητο και τις βελτιώσεις του

2. Το περιεχόμενο ή/και το εμπόρευμα

3. Τον ίδιο τον επαγγελματία