ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το σπίτι μας είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, στο οποίο έχουμε επενδύσει τόσο οικονομικά, όσο και συναισθηματικά, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής μας, αφού μας παρέχει σιγουριά και ασφάλεια. Μπορούμε, συνεπώς να προστατεύσουμε την περιουσία που δημιουργήσαμε για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, επιλέγοντας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα προγραμμάτων , αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας.

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, παρέχεται κάλυψη της περιουσίας σας από φυσικές καταστροφές (Πυρκαγιά, φωτιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, πτώση αεροσκαφών , πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή).

Τόσο η μόνιμη, όσο και η εξοχική μας κατοικία, αποτελεί ένα σημαντικό περουσιακό μας στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε από τους απρόβλεπτους κινδύνους από τους οποίους μπορεί να απειληθεί.

Η ασφάλιση εξοχικής κατοικίας γίνεται δεκτή από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι στην ίδια εταιρεία ασφαλίζεται και η μόνιμη κατοικία.