1. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συμπληρώσω την αίτηση ασφάλισης?

Comments Off on 1. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συμπληρώσω την αίτηση ασφάλισης?

Το πολύ 2 λεπτά. Είναι πολύ εύκολη η συμπλήρωση της αίτησης.