3. Ποιός μπορεί να οδηγεί το όχημά μου?

Comments Off on 3. Ποιός μπορεί να οδηγεί το όχημά μου?

Κάθε οδηγός που κατέχει την νόμιμη άδεια ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος,μπορεί να οδηγεί το όχημα. Ωστόσο, καλό είναι να δηλωθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης εάν το όχημα οδηγείται από περισσότερους από έναν οδηγούς.