ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συμπληρώσω την αίτηση ασφάλισης?

Το πολύ 2 λεπτά. Είναι πολύ εύκολη η συμπλήρωση της αίτησης.

2. Από πότε ξεκινά η κάλυψή μου?

Η ασφάλιση σε όλες τις εταιρείες ξεκινά από τις 12 το μεσημέρι. Αν αυτή η ώρα έχει περάσει, ισχύει από την επόμενη ημέρα.

3. Ποιός μπορεί να οδηγεί το όχημά μου?

Κάθε οδηγός που κατέχει την νόμιμη άδεια ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος,μπορεί να οδηγεί το όχημα. Ωστόσο, καλό είναι να δηλωθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης εάν το όχημα οδηγείται από περισσότερους από έναν οδηγούς.

4. Πότε μπορώ να ακυρώσω το όχημά μου?

Αν το όχημα πωληθεί ή κατατεθούν πινακίδες ή για οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την ακυρωσή του, αρκεί να επιστρέψει το πρωτότυπο συμβόλαιο καθώς και το ειδικό σήμα με την βεβαίωση ασφάλισης, μαζί με μία αίτηση ακύρωσης και θα του επιστραφούν τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

5. Αν το όχημά μου έχει κοτσαδόρο τι πρέπει να κάνω?

Θα πρέπει να δηλώσετε τον κοτσαδόρο στο Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια και στην ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να καλύψετε τις τυχούσες ζημιές από τη χρήση του.