ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Α .Η υγεία μας είναι το πρώτο και πολυτιμότερο αγαθό όλων και είναι η προτεραιότητα όλων μας. Η ιδιωτική ασφάλιση, λειτουργεί συμπληρωματικά με τις καλύψεις του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα. Όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, παρέχουν προγράμματα με καλύψεις προσαρμοσμένες σε όλες τις ανάγκες και ασφάλιστρα που ανταποκρίνονται .
Σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε, διαγνωστικό – νοσηλευτικό κέντρο που επιθυμείτε μέσα από λίστα συμβεβλημένων σύγχρονων ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.
Έχετε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο, εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για να σας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες.

Β. Η προστασία της υγείας μας, αλλά και της οικογενειάς μας, είναι η απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας. Το ασφαλιστικό πρακτορείο ΖΕΥΣ Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες, σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής πολλών προγραμμάτων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα και προσαρμόζονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Α .Η υγεία μας είναι το πρώτο και πολυτιμότερο αγαθό όλων και είναι η προτεραιότητα όλων μας. Η ιδιωτική ασφάλιση, λειτουργεί συμπληρωματικά με τις καλύψεις του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα. Όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, παρέχουν προγράμματα με καλύψεις προσαρμοσμένες σε όλες τις ανάγκες και ασφάλιστρα που ανταποκρίνονται .
Σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε, διαγνωστικό – νοσηλευτικό κέντρο που επιθυμείτε μέσα από λίστα συμβεβλημένων σύγχρονων ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.
Έχετε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο, εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για να σας προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες.

Β. Η προστασία της υγείας μας, αλλά και της οικογενειάς μας, είναι η απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας. Το ασφαλιστικό πρακτορείο ΖΕΥΣ Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες, σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής πολλών προγραμμάτων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα και προσαρμόζονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Η Ασφάλιση δανείου (πρόσκαιρη) παρέχει κάλυψη έναντι των υποχρεώσεων του δανείου σας για σοβαρές και απρόοπτες περιπτώσεις.Αφορά στην αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ανικανότητας προστατεύοντας την οικογένειά σας και την ποιότητα της ζωής σας.

Τα εν λόγω προγράμματα, αφορούν στεγαστικά δάνεια, επισκευαστικά, και επιχειρηματικά δάνεια ατομικών ή ελεύθερων επαγγελματιών.